ansi_sgr_to_html 1.1.0 → 1.1.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (3) hide show
  1. checksums.yaml +8 -8
  2. data/lib/ansi_sgr_to_html.rb +6 -4
  3. metadata +2 -2
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ODcxYmU1NDNiN2FjNjRlM2QxNDNiYjc4NWFmYzU5MGRlZWIyNmE4NA==
4
+ NzIyMTc5YTBhNDZiNzJlNjdjZWUwNzI2YzUxMGUxMzRiYzI3OTE3ZQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- Y2Y0N2JlMDI4NTliNjNlZDBhNGQwNjRhYWIyOWQxNDdhNmVhY2MzMQ==
6
+ MTA5MzgyYWQ0MmNhOGIxMTljNzEwZTdlZWQxZjhlMzg1NTAxZjQ2YQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NDcxM2Y0ODk1ODczMmIzNTNjMmIzYjIxMzc4NDNhYjg1ZWU5MjFiNjY3OGJh
10
- MjFlNWJiMDc0N2EyODQ1NzVkYTg4NTM1OGJkOGFkOTY2ZWJjNTUwYTkyMjlh
11
- NTliZjc1MDNmYTczNmE2ZmU1NmUzYjk5ZmRkMzRhYjE1MTE3ZDk=
9
+ MTIxYTIxMjVjMWMwOTgwMWM4OWE4NmFkMGE2MzYyZjYyNGJhMDlhYmZmNjc0
10
+ YmM4YmY5OTlkYTIyZGQ3YzY0MmRkYzc2Mjg2ZTc3NzZjODFhZTI5MzhhOTEz
11
+ MDI1ODRiM2Y4OTA1ZjQ2MDk0MDg0YjhhMzY0NjczNGUzOTdjMTI=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OGE4MTZiNzM0Y2MxOTgxMjRhYjZhZWE0NjNhNzI0YmMyZTFhMGM0NWYyYzJl
14
- ODZhZDdkOGVjNjliOGUzNjM1MTBjZGU0ZGNjZGEwMGM2YmE4YWU5N2M1OWZi
15
- NjMwYjU5YWQ2NWQ2NGYzMGJhMjkxYWQzZWYxMjQ5Y2EwZWI1MDM=
13
+ ZWEyMWM1Yzc0MzYxZDBmYjZjY2QwMjU4MWM3MmUxZmNjZGExYmJmZTM2OGM3
14
+ Zjc5ZGY5OTRlNmJlYjg3YjliMGE0NDc4ZTI5NDNjNzhhODZlNjQyZTJjYmEx
15
+ MWRmNzg5NmMzMjAzMDZhNzBjNDgxNGNhZmUwYzMyYzY4NTk4ODQ=
@@ -9,14 +9,16 @@
9
9
  # * this means it supports alternative fonts (user specified)
10
10
  # * blink codes supported! Slow and fast!
11
11
  # * full support for all SGR color codes, meaning 4bit, 8bit and 24bit colors, for both, foreground and background (most other gems do not, especially not 24bit colors)
12
+ # * supports SGR codes 7 and 27, for reversing back- and foreground colors (however, does only work when having explicitly set using SGR color code, before)
12
13
  # - supports sequences of SGR codes separated by ';' (some other gems do not)
14
+ # - unicode strings supported
13
15
  # - configurable options by user
14
16
  # * custom set all 10 alternative fonts (default: all inherit default font)
15
17
  # * is bold only bold, or also bright (default: both)
16
18
  # * fully user defineable basic 16 color tables, or pick from preset (default: xterm)
17
19
  # - flat output, no nested spans like some other gems (smaller output than most other gems)
18
20
  class ANSI_SGR_To_HTML
19
- @@HTML_escapes = {'&'=>'&amp;','"'=>'&quot;','<'=>'&lt;','>'=>'&gt;',"\r"=>"\r","\n"=>"\n"} # newlines controlled by option
21
+ @@HTML_escapes = {'&'.ord=>'&amp;', '"'.ord=>'&quot;', '<'.ord=>'&lt;', '>'.ord=>'&gt;', "\r".ord=>"\r", "\n".ord=>"\n"} # newlines controlled by option
20
22
  @@Col_tab_256 = [
21
23
  '000000','800000','008000','808000','000080','800080','008080','c0c0c0',
22
24
  '808080','ff0000','00ff00','ffff00','0000ff','ff00ff','00ffff','ffffff',
@@ -369,7 +371,7 @@ when 2 then
369
371
  @cur_css['font-weight'] = 'bold'; if(@k_1_is_bold_and_bright) then @curcol=@hicol; if(@cur_css['color']) then k = @locol.index(@cur_css['color'][1,6]); @cur_css['color'] = '#'+@curcol[k] if(k); end; end; end
370
372
  when 3 then
371
373
  begin
372
- if(@k_21_is_double_underline) then @cur_css.delete('text-decoration'); @cur_css['border-bottom'] = '3px double'; else @cur_css.delete('font-weight'); @curcol = @locol; end; end
374
+ if(@k_21_is_double_underline) then @cur_css.delete('text-decoration'); @cur_css['border-bottom'] = '3px double currentColor'; else @cur_css.delete('font-weight'); @curcol = @locol; end; end
373
375
  when 4 then
374
376
  begin
375
377
  @cur_css['font-weight'] = 'lighter'; end
@@ -450,10 +452,10 @@ when 29 then
450
452
  @cur_css = {}; @curcol = @locol end
451
453
  when 30 then
452
454
  begin
453
- o<<(@html_escapes[ i[p].ord.chr]); end
455
+ o<<(@html_escapes[ i[p].ord]); end
454
456
  when 31 then
455
457
  begin
456
- o<<( i[p].ord.chr); end
458
+ o<< i[p].ord.chr(Encoding::UTF_8); end
457
459
  when 32 then
458
460
  begin
459
461
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: ansi_sgr_to_html
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.1.0
4
+ version: 1.1.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Tassilo Philipp
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2015-01-21 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2015-01-27 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies: []
13
13
  description: Converter for complete ANSI SGR codes to HTML. Similar to ansitags gem,
14
14
  but smaller output (no nested spans), faster (converts everything in one pass),