allen 0.3.3 → 0.3.4

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZjVhNjRlNTg4NjZlMjlhZTJkM2RmNTJmZjU2OTEwNTg4NTE0MzZmNA==
4
+ YzY0Yjc4ZGU2Njc0ODk5MzQ0OTNmOGQ3YzE2MjVkMDM5MmE1MWVhYw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ZDY5NmUwMmZhNDQ2YmFjY2I2YTRlNmRiMzZjZDMzNjliMjE5ZmUyYQ==
6
+ N2EwOTUyNzNhMjVhY2NlOWMxYjk1MmIzMTU1ZjQwMTlmM2JiZDQyYw==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ODhhOGM4ZDY4NWM0ZDcyY2ZkOGY4NmVhY2JiMGI1ZGFjYjlkYzg4YjM4YjRl
10
- NDE3M2NkZjU2ZTViNjZkYzIwZDMwZDhlODZmOGNmNDI1MjY1NjE5NmM0YmJk
11
- NWNjNDE2ZWJmMTY3ZTU3ZWZhNmM4ZWEzMTk4MTA2NjY0NDNiZTQ=
9
+ Mzg3NTk2NWM0YzNhMjA4NzEwMTliODY5NGFjYmVjZGVhMTYwYTkzYmFlNTU1
10
+ NGRjYTEzZTNhNjcyNmUwMTNlZWQzM2MyY2M3NDg1MzkwOWI2MTg1MGUwM2Ex
11
+ ZmI0MjExZWYwNjBiMzllYTdkZjBmOTk2ZmVmMmU1NThiYzdlMTk=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NzlhOWYyNTVhMzhkNDJjNjBhZGVmOWViODg1NWUwMWZiNTRiM2E0YThhN2Nj
14
- ZjE4ZmNiZmM5MGNiM2RlYWMyMTkzOWFlOWI1NWNlMTE4M2Q0MTU4NjhlZjM2
15
- ODcxMTE2MWViYjEzZjE1NThhN2JkMzg1YWYyNzU5NzhjZmUyZDQ=
13
+ ZTIxMDc4Njk5YjVkMWE1ODY5NzZkODkwMTYwYzcxMzgyY2E2Y2FmNzkwYmI3
14
+ ZTYwMjZiNjJkZTE3ZTU1NDZmMzMxMGUzZjJhNWY4YmY2ZTFlOWIyYjliNTRk
15
+ Y2M2YjQxNWRhNjExNDJjMGVlYWFmNTU5ZTU2MmQwNDQ1Y2UzNzM=
@@ -62,9 +62,9 @@ module Allen
62
62
  end
63
63
 
64
64
  class Null < Preprocessor
65
- def self.build; end
66
- def self.compress; end
67
- def self.watch; end
65
+ def self.build(*args); self; end
66
+ def self.compress(*args); self; end
67
+ def self.watch(*args); self; end
68
68
  end
69
69
  end
70
70
  end
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Allen
2
- VERSION = '0.3.3'
2
+ VERSION = '0.3.4'
3
3
  end
@@ -81,5 +81,23 @@ describe Allen::Preprocessors do
81
81
  sass.watch(input, output)
82
82
  end
83
83
  end
84
+
85
+ describe Allen::Preprocessors::Null do
86
+ let(:null) { Allen::Preprocessors::Null }
87
+ let(:input) { "c:/path/to/some/input/file.css" }
88
+ let(:output) { "c:/path/to/some/output/file.css" }
89
+
90
+ it "has a build command that does nothing" do
91
+ null.build(input, output).should eq null
92
+ end
93
+
94
+ it "has a compress command that does nothing" do
95
+ null.compress(input, output).should eq null
96
+ end
97
+
98
+ it "has a watch command that does nothing" do
99
+ null.watch(input, output).should eq null
100
+ end
101
+ end
84
102
  end
85
103
 
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: allen
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.3.3
4
+ version: 0.3.4
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Taylor Smith