activeresource-response 1.1.0 → 1.1.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- OWYyODcxM2M3ZjJmZDk3YmRlOTVjY2E1NjZlOGMwZGEzN2MzNDE3OQ==
4
+ NWEwMjAxODIwODM1OTg5MGJlYjUyZWIwNjIxNDZkOTkyZjQ5YmViMA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- Y2I1NmZlNDI0ZGNkMmIyMDk2ZDhlNDkzNTU5YjZmNjAzYjMxNGYzNA==
6
+ YWNlYTBkMjM3NWRkMDMxYTg0M2VkNDc1OWExYjI4OTIyMjhmMDJhZQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NTRmNzAxYTczMGRhNjBmZjEwMmM4MDA0YmI5MmVjZDgwOTc1ZTc2ZDAwZWQ4
10
- ZjY5Mjc5YjM3ZmIyZDVlN2ZkOGM5Y2U5MTkxMzgxNmM5MjJhMjhhOTU1ZDNl
11
- ZjUzMmM5MWQyM2I0NDYxZWYxZGJkOGE3YzJjMTIzZGM3ODM4MjM=
9
+ N2U5Y2MxODhlYjEzMjFiZjhhY2FlMzA2Mjk5ZTFiZjIzY2RiZWM2ZDc2ZGY0
10
+ M2M2NTliMThiNjA5N2MzMjBjYmJlMzk1Y2VjMDZhZDFmYjRjYWI1OTBjOGFj
11
+ NWY3OGI4ZmNjMzc3YjkwMWY0NGI2ZjEzNzFiZDFkMzE5NzM3Njc=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YTk1ZjZlZmY4YTMxY2MyYmIyYzNmZGRlYWY1OGE0NTE1YTkxZTI1YmNmMDhk
14
- MTE1YmIxYmYwMWY1Mzg1NDk4OTJlMGRkYjllMzc3NWFkYjE2YWQwNjhkODY1
15
- YzQzYmEzN2Q3NDU4ZDJhODQxNjBhZTRmMzNlMzRjZjM4NGQyYmY=
13
+ OGEyZDA2OTBlZGNkYjUxYzNmNDM3ZmM5OWM2NGFjYTg5ZDk2NzY5NzE4ZTAz
14
+ MWRmNGM5MDVhNTRjYmIwNDE0NjE4NjhiNTgzNTViNTNkMzZmM2U2OTc5ZmM5
15
+ NzU1MjhhNjU4NzVlNDc0NGIxNjg1NzZjMTliMGY4NTM1YzlmYmM=
data/README.rdoc CHANGED
@@ -129,5 +129,3 @@ Add this line to your test to patch http_mock
129
129
  == Please, feel free to contact me if you have any questions
130
130
  fedoronchuk(at)gmail.com
131
131
 
132
-
133
- {<img src="https://d2weczhvl823v0.cloudfront.net/Fivell/activeresource-response/trend.png" />}[https://bitdeli.com/free]
@@ -13,8 +13,7 @@ Gem::Specification.new do |s|
13
13
  s.description = %q{This gem adds possibility to access http response object from result of ActiveResource::Base find method }
14
14
  s.license = 'MIT'
15
15
 
16
- s.add_dependency('activeresource', '~> 4.0')
17
-
16
+ s.add_runtime_dependency('activeresource', ['>= 3', '< 5'])
18
17
  s.add_dependency "jruby-openssl" if RUBY_PLATFORM == "java"
19
18
  s.add_development_dependency "test-unit",'~> 2.5'
20
19
  s.add_development_dependency 'rake', '~> 10'
@@ -59,7 +59,7 @@ module ActiveResourceResponse
59
59
  end
60
60
 
61
61
  def wrap_result(result)
62
- result = SimpleDelegator.new(result) unless result.is_a?(ActiveResource::Base)
62
+ result = SimpleDelegator.new(result) unless result.duplicable?
63
63
  result.instance_variable_set(:@http_response, connection.http_response)
64
64
  result.singleton_class.send(:define_method, self.http_response_method) do
65
65
  @http_response
@@ -23,6 +23,6 @@
23
23
 
24
24
  module ActiveResourceResponse
25
25
  module Version
26
- VERSION = "1.1.0"
26
+ VERSION = "1.1.1"
27
27
  end
28
28
  end
@@ -92,7 +92,7 @@ class ActiveResourceResponseTest < Test::Unit::TestCase
92
92
 
93
93
  #immutable objects doing good
94
94
  some_numeric = 45000000
95
- assert_equal count.to_i, some_numeric
95
+ assert_equal count, some_numeric
96
96
  assert count.respond_to?(:http)
97
97
  assert !some_numeric.respond_to?(:http)
98
98
 
metadata CHANGED
@@ -1,29 +1,35 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: activeresource-response
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.1.0
4
+ version: 1.1.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Igor Fedoronchuk
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-05-30 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-06-29 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activeresource
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ~>
17
+ - - ! '>='
18
+ - !ruby/object:Gem::Version
19
+ version: '3'
20
+ - - <
18
21
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: '4.0'
22
+ version: '5'
20
23
  type: :runtime
21
24
  prerelease: false
22
25
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
26
  requirements:
24
- - - ~>
27
+ - - ! '>='
28
+ - !ruby/object:Gem::Version
29
+ version: '3'
30
+ - - <
25
31
  - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: '4.0'
32
+ version: '5'
27
33
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
34
  name: test-unit
29
35
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -104,7 +110,7 @@ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
104
110
  version: '0'
105
111
  requirements: []
106
112
  rubyforge_project:
107
- rubygems_version: 2.2.0
113
+ rubygems_version: 2.2.2
108
114
  signing_key:
109
115
  specification_version: 4
110
116
  summary: activeresource extension