active_merchant_first_data 1.1.0 → 1.2.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ MzZlZWJiMWY2MGY2YWJmZWFjM2U0MjAxMjkwNjY4MTFlM2E3MmY0Zg==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ NTNiNmM3MzU2ZjEyZDIwYmFmM2FkZTE4NjU3NzdlZTIxNWU2MmEwOA==
7
+ SHA512:
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ OGM2ODU3Y2VjMTkyZWVhMTA3NzUxNTcwOGU0ODkxYjA2YjE0N2U0OGE2ZWVl
10
+ ZWQwMWZjYWZkMTY4YzczZGFmMDc1OWZkOWIwYjE1MjYwOTEzZTEwZTQ5ZTY0
11
+ ZTgzZDZiZmQzMDIzYWFkZWY3YWUyM2U2ZTA1YzBmZThmNWVhMjM=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ YWY1Y2JlMDBiYmQ2NTg5OTBkZDFjZGVjYTg5MWM4M2ZlYTRmYmEzMjRjZmUy
14
+ ZDRjMDBjMGI4YjE2YmEzYWU5ZmZhNWZiZGRkZWY2N2MwMWVlMzhjYzRhNmE3
15
+ ZGU2ZmVhMjExNWYzNWZkNDE3MjcwYjRlZmRjNzg1Y2FjNmFlNTI=
@@ -0,0 +1,11 @@
1
+ ## 1.2.0
2
+
3
+ * Changed default currency from LVL to EUR
4
+
5
+ ## 1.1.0
6
+
7
+ * Recurring payments support (@rsim)
8
+
9
+ ## 1.0.0
10
+
11
+ * Initial version
@@ -15,7 +15,7 @@ module ActiveMerchant #:nodoc:
15
15
  self.display_name = 'First Data'
16
16
 
17
17
  self.ssl_strict = false
18
- self.default_currency = '428' # LVL (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217)
18
+ self.default_currency = '978' # LVL (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217)
19
19
  self.money_format = :cents
20
20
 
21
21
  CURRENCY_CODES = {
metadata CHANGED
@@ -1,15 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: active_merchant_first_data
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- prerelease:
5
- version: 1.1.0
4
+ version: 1.2.0
6
5
  platform: ruby
7
6
  authors:
8
7
  - Edgars Beigarts
9
8
  autorequire:
10
9
  bindir: bin
11
10
  cert_chain: []
12
- date: 2013-02-09 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-06-16 00:00:00.000000000 Z
13
12
  dependencies:
14
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
15
14
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -17,80 +16,70 @@ dependencies:
17
16
  - - ! '>='
18
17
  - !ruby/object:Gem::Version
19
18
  version: 1.15.0
20
- none: false
21
- prerelease: false
22
19
  name: activemerchant
20
+ type: :runtime
23
21
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
24
22
  requirements:
25
23
  - - ! '>='
26
24
  - !ruby/object:Gem::Version
27
25
  version: 1.15.0
28
- none: false
29
- type: :runtime
26
+ prerelease: false
30
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
31
28
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
32
29
  requirements:
33
30
  - - ! '>='
34
31
  - !ruby/object:Gem::Version
35
32
  version: '0'
36
- none: false
37
- prerelease: false
38
33
  name: rake
34
+ type: :development
39
35
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
40
36
  requirements:
41
37
  - - ! '>='
42
38
  - !ruby/object:Gem::Version
43
39
  version: '0'
44
- none: false
45
- type: :development
40
+ prerelease: false
46
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
47
42
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
48
43
  requirements:
49
44
  - - ~>
50
45
  - !ruby/object:Gem::Version
51
46
  version: '2.10'
52
- none: false
53
- prerelease: false
54
47
  name: rspec
48
+ type: :development
55
49
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
56
50
  requirements:
57
51
  - - ~>
58
52
  - !ruby/object:Gem::Version
59
53
  version: '2.10'
60
- none: false
61
- type: :development
54
+ prerelease: false
62
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
63
56
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
64
57
  requirements:
65
58
  - - ~>
66
59
  - !ruby/object:Gem::Version
67
60
  version: '1.11'
68
- none: false
69
- prerelease: false
70
61
  name: vcr
62
+ type: :development
71
63
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
64
  requirements:
73
65
  - - ~>
74
66
  - !ruby/object:Gem::Version
75
67
  version: '1.11'
76
- none: false
77
- type: :development
68
+ prerelease: false
78
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
79
70
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
80
71
  requirements:
81
72
  - - ~>
82
73
  - !ruby/object:Gem::Version
83
74
  version: '1.3'
84
- none: false
85
- prerelease: false
86
75
  name: fakeweb
76
+ type: :development
87
77
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
88
78
  requirements:
89
79
  - - ~>
90
80
  - !ruby/object:Gem::Version
91
81
  version: '1.3'
92
- none: false
93
- type: :development
82
+ prerelease: false
94
83
  description: First Data Latvia gateway for Active Merchant
95
84
  email:
96
85
  - edgars.beigarts@makit.lv
@@ -101,9 +90,11 @@ files:
101
90
  - lib/active_merchant/billing/first_data_gateway.rb
102
91
  - lib/active_merchant_first_data.rb
103
92
  - README.md
93
+ - CHANGELOG.md
104
94
  - LICENSE
105
95
  homepage: https://github.com/ebeigarts/active_merchant_first_data
106
96
  licenses: []
97
+ metadata: {}
107
98
  post_install_message:
108
99
  rdoc_options: []
109
100
  require_paths:
@@ -113,23 +104,15 @@ required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
113
104
  - - ! '>='
114
105
  - !ruby/object:Gem::Version
115
106
  version: '0'
116
- segments:
117
- - 0
118
- hash: 4550487914721957976
119
- none: false
120
107
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
121
108
  requirements:
122
109
  - - ! '>='
123
110
  - !ruby/object:Gem::Version
124
111
  version: '0'
125
- segments:
126
- - 0
127
- hash: 4550487914721957976
128
- none: false
129
112
  requirements: []
130
113
  rubyforge_project:
131
- rubygems_version: 1.8.24
114
+ rubygems_version: 2.1.11
132
115
  signing_key:
133
- specification_version: 3
116
+ specification_version: 4
134
117
  summary: First Data Latvia gateway for Active Merchant
135
118
  test_files: []