acfs 0.32.0 → 0.32.0.1.b270

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (2) hide show
  1. checksums.yaml +13 -5
  2. metadata +17 -18
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: 553d8a00430f30452ec2339ed22762d397940369
4
- data.tar.gz: 29f4e1911e36659c1bd223eac07c99bab27a09aa
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ ZmI1MmQyNTI2YzlmNGQ2NjVhZDlmNGE2NWQxZTNhMjViOTBlMWU4NA==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ MzkyNjhhNWY0ZGQ5N2FmZDg4MTFkYjg5MDM1MTIwZjUzMzMzZGUxNA==
5
7
  SHA512:
6
- metadata.gz: ea9adff0b555f962399b82440d211edcc0ce452ced1a56d323e42aeb52d21629a7f9bfc8faaaf87e0f0b495989e9da68ce108e695babc667f1be69981e07bf13
7
- data.tar.gz: 0571532ecc3b38dcb71b64918e9ccb6334ad9b374de6040d2388c9981e1ee5cd12e03d7ddf0d1bea8d50dc5a5e12a036987b8a573da3737984dc5795300c70dc
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ N2E5ZWY1NzQxNDY1YzRmNDQ5Yzg5MjY3ZGI5MDMzMzBiYjFjOGU0MjU3YmI2
10
+ MWUxNjlmZjFjNDUzMWJhOWVjOTc5NjFlOGY4MDQzMzVmNmM1MWNiNzYzMGU4
11
+ OWIwNDgxZjBlNzg0YTc2NjFmNTkwZTYxNDRjZDYyNjc1NWI1NmQ=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ NjAwMDc0MzkxMzU1NGMzYTk3MTk1Zjg0OTkzYTZiNTY4YmRjNWU1YzZkNTFl
14
+ Mjc3M2Y3YTMxOGMzODhjNTk0NDE5OGY3NGI1MDg4MmY0NWNlZTNmN2Q5M2Qx
15
+ NjM1YTk0YTYxOTJiMTM5ZTZkNDZhZjJlNDQwYjI5NTUyZDg2NDA=
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: acfs
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.32.0
4
+ version: 0.32.0.1.b270
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Jan Graichen
@@ -14,84 +14,84 @@ dependencies:
14
14
  name: activesupport
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - '>='
17
+ - - ! '>='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '3.1'
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - '>='
24
+ - - ! '>='
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '3.1'
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: activemodel
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - '>='
31
+ - - ! '>='
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '3.1'
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - '>='
38
+ - - ! '>='
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '3.1'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: actionpack
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - '>='
45
+ - - ! '>='
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '3.1'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - '>='
52
+ - - ! '>='
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '3.1'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: multi_json
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - '>='
59
+ - - ! '>='
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '0'
62
62
  type: :runtime
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - '>='
66
+ - - ! '>='
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '0'
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
70
  name: typhoeus
71
71
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
72
  requirements:
73
- - - '>='
73
+ - - ! '>='
74
74
  - !ruby/object:Gem::Version
75
75
  version: 0.6.5
76
76
  type: :runtime
77
77
  prerelease: false
78
78
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
79
  requirements:
80
- - - '>='
80
+ - - ! '>='
81
81
  - !ruby/object:Gem::Version
82
82
  version: 0.6.5
83
83
  - !ruby/object:Gem::Dependency
84
84
  name: rack
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
86
  requirements:
87
- - - '>='
87
+ - - ! '>='
88
88
  - !ruby/object:Gem::Version
89
89
  version: '0'
90
90
  type: :runtime
91
91
  prerelease: false
92
92
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
93
  requirements:
94
- - - '>='
94
+ - - ! '>='
95
95
  - !ruby/object:Gem::Version
96
96
  version: '0'
97
97
  - !ruby/object:Gem::Dependency
@@ -208,17 +208,17 @@ require_paths:
208
208
  - lib
209
209
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
210
210
  requirements:
211
- - - '>='
211
+ - - ! '>='
212
212
  - !ruby/object:Gem::Version
213
213
  version: '0'
214
214
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
215
215
  requirements:
216
- - - '>='
216
+ - - ! '>'
217
217
  - !ruby/object:Gem::Version
218
- version: '0'
218
+ version: 1.3.1
219
219
  requirements: []
220
220
  rubyforge_project:
221
- rubygems_version: 2.2.1
221
+ rubygems_version: 2.2.2
222
222
  signing_key:
223
223
  specification_version: 4
224
224
  summary: An abstract API base client for service oriented application.
@@ -251,4 +251,3 @@ test_files:
251
251
  - spec/spec_helper.rb
252
252
  - spec/support/response.rb
253
253
  - spec/support/service.rb
254
- has_rdoc: