acfs 0.29.0.1.b256 → 0.29.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. checksums.yaml +5 -13
  2. data/CHANGELOG.md +6 -2
  3. data/lib/acfs/version.rb +1 -1
  4. metadata +17 -16
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- NDkwYWEyMjJhMWQ1MDE4NjZkMTE1NWJlZWNiNjA1MTFlYTk4YjNiMg==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- YjdkYmRmMDZjYjQ0YzMxMDMwMTlhN2JiY2QxZDcwNGE5ODA0OGYwMA==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 54603d9ae8655b4653a683b316bc6def254c668d
4
+ data.tar.gz: e20ae373abb843b29c18bee6fdf07c1eff673c5b
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- NmZlYjliNTRkYmViZDlhYzM4ZWE0YmNlMDk0NDI4M2YxNmE2NjNiZjZkMzA5
10
- NWI1MzNlYThlOGYxOTk4M2U5YThiZDBjYWFhNzJmYTAxYjdjMDk3OTUyY2Ex
11
- Y2ViOTA5YTVlNzA1YzIwZDE2YmQzMzY2YmMzYzQzYjViOThhOTI=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- MDZhZDY3MDY2Njc2ZWJiMmQwYzU2YzRmZWZkZDQwZjc1MzZiYzY0MTcwNDRm
14
- NDJhODBmNmRmNGQzM2NkZjlmZTIzNjYyZjU0YzUyM2QxNGRkMDNlZTQ1YmM5
15
- NGI2YjYzZDc4ODY1ZmFmYzYzZjkyOGZiNGJkYTliY2Q4YzNjZmI=
6
+ metadata.gz: 49e3273cac1a5512a98c4344507e5147f31de6453290302d77dc0235caa7bf0f2355163394ec6731d7258d89aefc92b44dfad5a1806c9c9c19b4184ec727f14d
7
+ data.tar.gz: 702c2c6858da18ba0b4ce0d9a0b276cc25d73aa11e06f502c46b6bb3a0398fa3cf544c5531bdfedbe5373b0ff61fa6773bc0517b5f56faba63827d94743cf813
@@ -1,12 +1,16 @@
1
1
  # Changelog
2
2
 
3
+ ## 0.29.1
4
+
5
+ * Fix: rescue NameError and NoMethodError on invalid type
6
+
3
7
  ## 0.29.0
4
8
 
5
9
  * Add find_by!
6
10
 
7
11
  ## 0.28.0
8
12
 
9
- * Add find_by (Nicolas Fricke)
13
+ * Add find_by
10
14
 
11
15
  ## 0.27.0
12
16
 
@@ -15,7 +19,7 @@
15
19
 
16
20
  ## 0.26.0
17
21
 
18
- * Add support for singleton resources (Nicolas Fricke)
22
+ * Add support for singleton resources
19
23
 
20
24
  ## 0.25.0
21
25
 
@@ -2,7 +2,7 @@ module Acfs
2
2
  module VERSION
3
3
  MAJOR = 0
4
4
  MINOR = 29
5
- PATCH = 0
5
+ PATCH = 1
6
6
  STAGE = nil
7
7
 
8
8
  STRING = [MAJOR, MINOR, PATCH, STAGE].reject(&:nil?).join('.')
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: acfs
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.29.0.1.b256
4
+ version: 0.29.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Jan Graichen
@@ -14,84 +14,84 @@ dependencies:
14
14
  name: activesupport
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ! '>='
17
+ - - '>='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '3.1'
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ! '>='
24
+ - - '>='
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '3.1'
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: activemodel
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ! '>='
31
+ - - '>='
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '3.1'
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ! '>='
38
+ - - '>='
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '3.1'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: actionpack
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ! '>='
45
+ - - '>='
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '3.1'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ! '>='
52
+ - - '>='
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '3.1'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: multi_json
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ! '>='
59
+ - - '>='
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '0'
62
62
  type: :runtime
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ! '>='
66
+ - - '>='
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '0'
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
70
  name: typhoeus
71
71
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
72
  requirements:
73
- - - ! '>='
73
+ - - '>='
74
74
  - !ruby/object:Gem::Version
75
75
  version: 0.6.5
76
76
  type: :runtime
77
77
  prerelease: false
78
78
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
79
  requirements:
80
- - - ! '>='
80
+ - - '>='
81
81
  - !ruby/object:Gem::Version
82
82
  version: 0.6.5
83
83
  - !ruby/object:Gem::Dependency
84
84
  name: rack
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
86
  requirements:
87
- - - ! '>='
87
+ - - '>='
88
88
  - !ruby/object:Gem::Version
89
89
  version: '0'
90
90
  type: :runtime
91
91
  prerelease: false
92
92
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
93
  requirements:
94
- - - ! '>='
94
+ - - '>='
95
95
  - !ruby/object:Gem::Version
96
96
  version: '0'
97
97
  - !ruby/object:Gem::Dependency
@@ -204,14 +204,14 @@ require_paths:
204
204
  - lib
205
205
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
206
206
  requirements:
207
- - - ! '>='
207
+ - - '>='
208
208
  - !ruby/object:Gem::Version
209
209
  version: '0'
210
210
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
211
211
  requirements:
212
- - - ! '>'
212
+ - - '>='
213
213
  - !ruby/object:Gem::Version
214
- version: 1.3.1
214
+ version: '0'
215
215
  requirements: []
216
216
  rubyforge_project:
217
217
  rubygems_version: 2.2.1
@@ -246,3 +246,4 @@ test_files:
246
246
  - spec/spec_helper.rb
247
247
  - spec/support/response.rb
248
248
  - spec/support/service.rb
249
+ has_rdoc: