acfs 0.25.0.1.b223 → 0.25.0.1.b225

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. checksums.yaml +8 -8
  2. data/.travis.yml +1 -0
  3. data/Gemfile +1 -1
  4. metadata +3 -3
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- OTU1MGZhMzdhYzNjYThjZmU1NTBkMTE4ZWEyZGRiNDAxNWZjOGE2Nw==
4
+ ZmJmMWQxZDljZmUyNjcxYzY0MGQ2OTY0MDRkZTM4NzdjOTkzMjdmMA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NjE1ODU0Yjk1ZmIwMzcyNjgyM2IyNDQzYWE0YjE3NzVmN2YwMjBmOQ==
6
+ YWI2MmJiMTc0YTA0MjZjYWFjZjhiNjM4NzJjYWU2YjM1MTQ5MjZlNw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- OTRmMGE3NDY0ZTNiMzBhYjBiZTk4Y2I0YmFkNmY0YmIzYThmMjZmYTlhMGM5
10
- ZjY4YWQ5ZDg4Nzk2YzIyNTE4NjkwZTczZTFiOGU0YjJjN2UwNDE2YzgzNDE4
11
- ZDg4NDViOTMyZTViYTMxOTgwM2ZmOTgzMzA1M2VkNDAwNGUzMzg=
9
+ NTk2ZjVmYTFlOTk2YmM1MjE2MzVjOWNlMTFkMjIyNTU0MjMyNDJlN2Q5NTg0
10
+ NDgwNDYxN2JlNDlmMDY1ZDA0Y2RhOTlhZGI3NjliNDUyMDlmNmJiODBkMmU4
11
+ YzViZmY4YThlYzM3NDFhMTAzNzBmMDRlZTViYTVkZGUwNDE5YjQ=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZmY4ZDJjNDFjMTZlNWIwYjU1ZjNhNGQyN2FlNDdlYjM2YTkwMGViMWNiOGNl
14
- NzllN2UxMjE5NTljNzk0YTk3YzkwOTllMjljNTk1NWQxYzJjYWQ1NDVjMjZm
15
- ODk2ZjlkN2FmYWUzNzkxYzJlMTU2NGRhNzJiMGExNjllZjg5YTc=
13
+ ZmE3YzQxZDExMzg2MDYwMTZlNzdmNjg4MDJjZTIyYzE3OGZlNTRjYTZkNzQ0
14
+ MTFkY2RiZDAxMjEwZmE1ZmU0NmZhNmU0ZTk5Njk3ODA5OTcyMTQ4ODY4ODRk
15
+ ZTdhMThkZWY1ZmYyMWJjMWQ0MjFhMzUyNmEzNTIwZDgzMTQxOGY=
@@ -1,6 +1,7 @@
1
1
  language: ruby
2
2
  bundler_args: --without development
3
3
  rvm:
4
+ - 2.1.0
4
5
  - 2.0.0
5
6
  - 1.9.3
6
7
  - jruby
data/Gemfile CHANGED
@@ -4,7 +4,7 @@ source 'https://rubygems.org'
4
4
  #
5
5
  gem 'webmock', '~> 1.7'
6
6
  gem 'rake'
7
- gem 'rspec'
7
+ gem 'rspec', '~> 2.14'
8
8
  gem 'coveralls'
9
9
  gem 'json', '~> 1.8.1'
10
10
 
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: acfs
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.25.0.1.b223
4
+ version: 0.25.0.1.b225
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Jan Graichen
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-12-19 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-12-28 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport
@@ -223,7 +223,7 @@ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
223
223
  version: 1.3.1
224
224
  requirements: []
225
225
  rubyforge_project:
226
- rubygems_version: 2.1.11
226
+ rubygems_version: 2.2.0
227
227
  signing_key:
228
228
  specification_version: 4
229
229
  summary: An abstract API base client for service oriented application.