acfs 0.25.0.1.b221 → 0.25.0.1.b223

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (3) hide show
  1. checksums.yaml +8 -8
  2. data/Gemfile +1 -1
  3. metadata +2 -2
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NjU1NzljOTE4ODEwMjcyZDliM2U0YjY5YTBiYWQ2OWU1MDI1ZjMxYQ==
4
+ OTU1MGZhMzdhYzNjYThjZmU1NTBkMTE4ZWEyZGRiNDAxNWZjOGE2Nw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- OTdiOTlmNzYzNTY1MGRmY2NiOTE4NjU0NWY4ZmYyNTI1NDI0OTVmNg==
6
+ NjE1ODU0Yjk1ZmIwMzcyNjgyM2IyNDQzYWE0YjE3NzVmN2YwMjBmOQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NjZlZmUxNjI1OTNkNjQzOGEzMWI1ZjM5NTk0NzA2OTY2MDM4ZjY3NjZiZTYy
10
- NDhlZTZiY2IyYzU1OWFhZWYxODNlYjk2OTYyMWU0NGU4MzgxYmY5Zjg4Zjg4
11
- ODk2ODNiMDg0YzEzZjMzZTllNjIzNmMzYTE3ZTdkN2M1ZDM1YWY=
9
+ OTRmMGE3NDY0ZTNiMzBhYjBiZTk4Y2I0YmFkNmY0YmIzYThmMjZmYTlhMGM5
10
+ ZjY4YWQ5ZDg4Nzk2YzIyNTE4NjkwZTczZTFiOGU0YjJjN2UwNDE2YzgzNDE4
11
+ ZDg4NDViOTMyZTViYTMxOTgwM2ZmOTgzMzA1M2VkNDAwNGUzMzg=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZmYwMzQyNjUyYmY2MDk3ZjAzOTU4NDFhMjc0YzVlNTFiZWJiMjQ2ODM5N2My
14
- NTQyM2U0NWEyZjA1OGVlZTZhZDc1ZGNhZTJkZTQzNmRiODI1ZTcyNGMwM2Vi
15
- YjJiZTExMzE0ZTZiYmRlZjNlZjM1ODdjNzlkMTU4MjJlZmYxZjY=
13
+ ZmY4ZDJjNDFjMTZlNWIwYjU1ZjNhNGQyN2FlNDdlYjM2YTkwMGViMWNiOGNl
14
+ NzllN2UxMjE5NTljNzk0YTk3YzkwOTllMjljNTk1NWQxYzJjYWQ1NDVjMjZm
15
+ ODk2ZjlkN2FmYWUzNzkxYzJlMTU2NGRhNzJiMGExNjllZjg5YTc=
data/Gemfile CHANGED
@@ -23,7 +23,7 @@ platform :rbx do
23
23
  gem 'rubysl', '~> 2.0'
24
24
  gem 'rubinius-coverage'
25
25
  end
26
- gem 'msgpack', platform: :ruby
26
+ gem 'msgpack', '< 0.5.8', platform: :ruby
27
27
  gem 'msgpack-jruby', require: 'msgpack', platform: :jruby
28
28
 
29
29
  # Specify your gem's dependencies in acfs.gemspec
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: acfs
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.25.0.1.b221
4
+ version: 0.25.0.1.b223
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Jan Graichen
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-12-18 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-12-19 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport