acfs 0.22.0.b191 → 0.22.0.rc1.b186

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NzEzMjFmNzU0MDA0MDY5OTQxODc1ZDI2MTVkMjJmYzIxMTE4MWJlZg==
4
+ OTU5NWU1NDVmYWM2ZWQ2MjEzNWVlMzVjZTAyOGZhNzYxNzM3YjRlNw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ZDQ2MjRlMTc2NDQ3M2U0YmViMmVkZTI4ZTE4OGRjNzdkYmRmNDQ0Zg==
6
+ NTNkZGIxNzFkYWQ5Y2I5NWQ3ZjYxMDEyNGMxODE3NDQyYjVjMTc0YQ==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- OTE0ZDA4NzFlZjg1MmY0ZTU2YmFjYjNmMzBhNGEzOThiZDY5YmFhYWE1M2Ji
10
- N2YwODQ1ZjZlYjZiMTVlYTU4MWFhZGUxOWNhOTg2MzAwMWI2YzViNGNhMTA0
11
- ZmE4Yjk3Y2U1OTIxMWM3ZGY1ZWUyZjczM2Y1OTk4ODQ5N2ZlN2E=
9
+ NzEwMTRmYjY1MWZlMzdiMmU3ZGEzMDdlNWMzNmM2Y2VjOTJmODJiYzdlZjQw
10
+ MzhlMTBhOWNkNmE2YzE0YTRiMDM4NDc1ZGExNTgxODU0NzY3Mjg1NDVlMmQ3
11
+ NzM1ZDA2NmE4OWJkMTAwYmJhZTZkNjcyM2YxM2Q2M2JkYmE0YjU=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZGEwZDdiMDIxZmE4OTk1ZTJjODQxYzU5YmVjNTliMzBkZjU1OTM3YjNmYTk1
14
- YTI3M2IwNTc0YzE0NzdiZDAxNmFmNGYzNmU1MzY3ZTlmYmY2NmZjMWRhN2Zl
15
- ZmJmNjk3ZDIyMTkxZGEyYzdlYWQ4YzJjMDFlZTQxMDM3OGNmYjM=
13
+ YjYzYTFhNTE5OTc3Mjc4YzRhMDViZDFiMmE5NjRmMDlkZDllYzg1MGU5MzE4
14
+ YmE5YmU5ODZmYzZlNTQxMjkzMzUzNmYwNzIxNGM2Y2EwYmZhOWQ4MTNjYWNj
15
+ YzhmMTEyZDQzNzA4MzdlM2FkZjFjMWU4ZDJmMzExMWI1Y2I0MzM=
data/CHANGELOG.md CHANGED
@@ -1,9 +1,5 @@
1
1
  # Changelog
2
2
 
3
- ## 0.22.0
4
-
5
- * Fill local resource errors hash also on 422 responses when saving resources
6
-
7
3
  ## 0.21.1
8
4
 
9
5
  * Fix wrong validation context
@@ -84,11 +84,6 @@ module Acfs
84
84
  operation (new? ? :create : :update), opts do |data|
85
85
  update_with data
86
86
  end
87
- rescue InvalidResource => err
88
- (err.errors || []).each do |field, errors|
89
- self.errors.set field, errors
90
- end
91
- raise err
92
87
  end
93
88
 
94
89
  # @api public
@@ -221,7 +216,12 @@ module Acfs
221
216
  #
222
217
  def create(data, opts = {})
223
218
  model = new
224
- model.save opts.merge data: data
219
+ model.save! opts.merge data: data
220
+ model
221
+ rescue InvalidResource => err
222
+ (err.errors || []).each do |field, errors|
223
+ model.errors.set field, errors
224
+ end
225
225
  model
226
226
  end
227
227
  end
data/lib/acfs/version.rb CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@ module Acfs
3
3
  MAJOR = 0
4
4
  MINOR = 22
5
5
  PATCH = 0
6
- STAGE = nil
6
+ STAGE = 'rc1'
7
7
 
8
8
  STRING = [MAJOR, MINOR, PATCH, STAGE].reject(&:nil?).join('.')
9
9
 
@@ -158,25 +158,6 @@ describe Acfs::Model::Persistence do
158
158
  end
159
159
  end
160
160
 
161
- describe '.save!' do
162
- context 'with invalid data validated on server side' do
163
- let(:model) { model_class.find 1 }
164
- before { model; Acfs.run }
165
-
166
- before do
167
- stub_request(:put, 'http://users.example.org/users/1')
168
- .with(body: '{"id":1,"name":"","age":12}')
169
- .to_return response({ errors: { name: [ 'required' ] }}, status: 422)
170
- end
171
-
172
- it 'should set local errors hash' do
173
- model.name = ''
174
- model.save! rescue nil
175
- expect(model.errors.to_hash).to be == { name: %w(required) }.stringify_keys
176
- end
177
- end
178
- end
179
-
180
161
  describe '.create!' do
181
162
  context 'with valid data' do
182
163
  let(:data) { { name: 'Idefix', age: 12 } }
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: acfs
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.22.0.b191
4
+ version: 0.22.0.rc1.b186
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Jan Graichen
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-09-19 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-09-18 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport