about_p 0.0.3 → 0.0.4

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NTM4NjI0ZTRmYjE3M2E3YTVlZjQ0NTBhZTk4NDhkZjg4ODRlYjg4ZQ==
4
+ ZjRiYWEzYTdkNThlYTVmMzU0MWNiMDRjYjQxNGIxM2E2ZjFmNDZhOQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MGE4MWJhNTVjOTg2YjliYWE5Mzk1MzhhYWQyODRlZjgwNWQ1YzY4Mg==
6
+ ZDgyMDFlNzA3NDdlMmNjZmY0OTc3MTU0NTY5ZmNkM2M0MGU2MDg3MQ==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZWI3ZGFkODVlNGVkZjM5MzE0OWIyOWMyMTljYzMyZTM3MDZlN2Q2YzM3MTY2
10
- YWE4Y2E2ODM2ODEzNzNlNmFiMjA0Zjk3ODdkMTNiY2FmMWMxNWJkNGFlZGRj
11
- ZjE0ZmFjNzc5NzkxZWVmMjQyNzFjOWNkNmQzM2UxNDNhYjc2NTc=
9
+ NDViYzRmNWU2N2M1OTFhMGZmYzRhM2JhMmM0YmY1NzNiZjhjYTdjMjAyNDA2
10
+ NzdlNzdlMDVhOGE1ODNlMzk1MWNmYzA1MTdhZTRjNjY5ZDFhOGYxNjAxNTk3
11
+ ZWIxNmU5MDcxZjMxOWVmNDc3MTUyZDRmZDVjMTg1MWIyZjhjMWE=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MTkwOGMwMzBhZGQyNDdlNjQ1NWMzM2U5MTFiNjQ4YTM1MmQ0YmZlZmY1YTk1
14
- YzdhMmUxNjI0MjAxNTIwNTNkNTg4ODQwNmEyODNlZTQ4ZmMyZjkyYjYyYTA3
15
- MDkxODY0NTdkMjlkZTQ4ZDRkZGE0YzFhZGE3NGI0MDUwMzk0MDA=
13
+ YjRjZmJhNzZlOTA5NmQ1ZGMyODZhZjA3NDJiNTQ3ZGUyMDMzNzc4MjIwNWIx
14
+ ZjQ1MTAzOTEyMjE1ZGQxOGRhNzRiZWQzMDRkMzE5ZTZmMDU3NmYyNTE0ODQ3
15
+ MTRjYTBhODcxZWUyYTNjZjJjNTgzMTIyMWEwYmE1MzMyNTg0OGE=
@@ -7,7 +7,7 @@ module AboutP
7
7
  class Command < Thor
8
8
  desc :search, %(Fuzzy string searching at about p)
9
9
  def search(query)
10
- key = get_key || set_key
10
+ key = api_key || key_config
11
11
  result = API.search(key, query)
12
12
  result.each do |user|
13
13
  extend_size = user.keys.map { |column| column.size }.max
@@ -18,8 +18,8 @@ module AboutP
18
18
  end
19
19
  end
20
20
 
21
- desc :set_key, %(Setting API key)
22
- def set_key
21
+ desc :key_config, %(Setting API key)
22
+ def key_config
23
23
  key = HighLine.new.ask("Enter API key:") { |q| q.echo = "*" }
24
24
  key = key.to_s
25
25
  Pit.set("about_p", :data => {
@@ -29,7 +29,7 @@ module AboutP
29
29
  end
30
30
 
31
31
  private
32
- def get_key
32
+ def api_key
33
33
  Pit.get("about_p")["api_key"]
34
34
  end
35
35
 
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module AboutP
2
- VERSION = "0.0.3"
2
+ VERSION = "0.0.4"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: about_p
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.3
4
+ version: 0.0.4
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Keisuke KITA
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-08-19 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-08-20 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: thor