about_p 0.0.2 → 0.0.3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: 1a8fa48c3ee17e018f1ea3dc302d1969cb1593c8
4
- data.tar.gz: 371d7f44c59b9542ea63f5de23fa021d7ad39f6a
5
- SHA512:
6
- metadata.gz: 26c7cd9411d1e077eac153705d6a530fcbc6a4fce0466287629a4b480ab33c87cbed7f0db5da0a2c17a94423116d545266a2b7d3038c923198a4267bdd81ffe8
7
- data.tar.gz: 70d81d58358cb4faaa996619788c41d85fb9ea95901a5b3ec9cc27ef678c80de39993396e25ae1704cad279367afbd0a945e792d65fde21b72e12f72c0311305
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ NTM4NjI0ZTRmYjE3M2E3YTVlZjQ0NTBhZTk4NDhkZjg4ODRlYjg4ZQ==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ MGE4MWJhNTVjOTg2YjliYWE5Mzk1MzhhYWQyODRlZjgwNWQ1YzY4Mg==
7
+ !binary "U0hBNTEy":
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ ZWI3ZGFkODVlNGVkZjM5MzE0OWIyOWMyMTljYzMyZTM3MDZlN2Q2YzM3MTY2
10
+ YWE4Y2E2ODM2ODEzNzNlNmFiMjA0Zjk3ODdkMTNiY2FmMWMxNWJkNGFlZGRj
11
+ ZjE0ZmFjNzc5NzkxZWVmMjQyNzFjOWNkNmQzM2UxNDNhYjc2NTc=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ MTkwOGMwMzBhZGQyNDdlNjQ1NWMzM2U5MTFiNjQ4YTM1MmQ0YmZlZmY1YTk1
14
+ YzdhMmUxNjI0MjAxNTIwNTNkNTg4ODQwNmEyODNlZTQ4ZmMyZjkyYjYyYTA3
15
+ MDkxODY0NTdkMjlkZTQ4ZDRkZGE0YzFhZGE3NGI0MDUwMzk0MDA=
@@ -1,3 +1,4 @@
1
+ # coding: utf-8
1
2
  require 'json'
2
3
  require 'net/http'
3
4
  require 'openssl'
@@ -1,3 +1,4 @@
1
+ # coding: utf-8
1
2
  require 'thor'
2
3
  require 'highline'
3
4
  require 'pit'
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module AboutP
2
- VERSION = "0.0.2"
2
+ VERSION = "0.0.3"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,55 +1,55 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: about_p
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.2
4
+ version: 0.0.3
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Keisuke KITA
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-08-15 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-08-19 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: thor
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - '>='
17
+ - - ! '>='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '0'
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - '>='
24
+ - - ! '>='
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '0'
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: pit
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - '>='
31
+ - - ! '>='
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '0'
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - '>='
38
+ - - ! '>='
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '0'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: highline
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - '>='
45
+ - - ! '>='
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '0'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - '>='
52
+ - - ! '>='
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '0'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
@@ -70,42 +70,42 @@ dependencies:
70
70
  name: rake
71
71
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
72
  requirements:
73
- - - '>='
73
+ - - ! '>='
74
74
  - !ruby/object:Gem::Version
75
75
  version: '0'
76
76
  type: :development
77
77
  prerelease: false
78
78
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
79
  requirements:
80
- - - '>='
80
+ - - ! '>='
81
81
  - !ruby/object:Gem::Version
82
82
  version: '0'
83
83
  - !ruby/object:Gem::Dependency
84
84
  name: rspec
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
86
  requirements:
87
- - - '>='
87
+ - - ! '>='
88
88
  - !ruby/object:Gem::Version
89
89
  version: '0'
90
90
  type: :development
91
91
  prerelease: false
92
92
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
93
  requirements:
94
- - - '>='
94
+ - - ! '>='
95
95
  - !ruby/object:Gem::Version
96
96
  version: '0'
97
97
  - !ruby/object:Gem::Dependency
98
98
  name: webmock
99
99
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
100
100
  requirements:
101
- - - '>='
101
+ - - ! '>='
102
102
  - !ruby/object:Gem::Version
103
103
  version: '0'
104
104
  type: :development
105
105
  prerelease: false
106
106
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
107
107
  requirements:
108
- - - '>='
108
+ - - ! '>='
109
109
  - !ruby/object:Gem::Version
110
110
  version: '0'
111
111
  description: Fuzzy string searching at about p
@@ -141,21 +141,20 @@ require_paths:
141
141
  - lib
142
142
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
143
143
  requirements:
144
- - - '>='
144
+ - - ! '>='
145
145
  - !ruby/object:Gem::Version
146
146
  version: '0'
147
147
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
148
148
  requirements:
149
- - - '>='
149
+ - - ! '>='
150
150
  - !ruby/object:Gem::Version
151
151
  version: '0'
152
152
  requirements: []
153
153
  rubyforge_project:
154
- rubygems_version: 2.0.0
154
+ rubygems_version: 2.0.6
155
155
  signing_key:
156
156
  specification_version: 4
157
157
  summary: Fuzzy string searching at about p
158
158
  test_files:
159
159
  - spec/about_p_spec.rb
160
160
  - spec/spec_helper.rb
161
- has_rdoc: