dpl 1.8.4 → 1.8.5.travis.1097.4

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (2) hide show
  1. checksums.yaml +13 -5
  2. metadata +20 -62
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: 609cd23336d802fa13b68ec543916ea00249936f
4
- data.tar.gz: c89fc52ad4f118eb18cec2ed4dd5f8af8d7b6078
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ MzUxZTRhZGI1NmYyYzVmY2Q4ZjM1M2MwM2FhZDlhYWYzNjc5OGM1Mw==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ MGNiZWU3OTVjN2ZhZDFlMGUyNWZmOTQ5MmM1ZGE4NmNmYTVmYTBkNA==
5
7
  SHA512:
6
- metadata.gz: 78bda6cd837e089320b30ed214ce8a6efecfa8ac1f1d21b981db815ebbfb747f5fba94e538efc51bb5bbe1383a6c39eff13b28be9c951aad64f0b4ff59c116a7
7
- data.tar.gz: e9ae3009a521f6add11822703864e1e453d2b7641323d5485ba317b5406bc992e650fce6f3306e760e2496df47b073afa22fe3af7dd8150ced635b850e26b10e
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ ZTFmMDhlNDJjODQ4MjM2NDc0M2UyNmFiYTllOTdiNTQyYmYxODFjMzY2ZmQ3
10
+ MDQzNDk3Mzk1NzJlNDNkMDUzZjRiNjVmYTExNmM2MDM3MTAyZTU4YWZmYjZl
11
+ YTM2ZmRlYTZjNjVmNTJiYzc0YmZlNDZhNTg4MzY1NzY2ZWQ3ODM=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ ODVlNWYxODU0MjY5ODNlN2ViNDhkNzIzYTdkZmFiYjA5YjMzNDcwYTcxZTFk
14
+ M2EyOGMyNDhmMTNmZGQ4NjkwMWYwMjExZGRkMzc4OGVmN2VmYzA1NmQxNzMw
15
+ MzJmMDFhODU1MjU1ZmNiM2EzNDFjOWU5OWFmMGZmNzJiNTQyNWM=
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: dpl
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.8.4
4
+ version: 1.8.5.travis.1097.4
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Konstantin Haase
@@ -14,56 +14,56 @@ dependencies:
14
14
  name: rspec
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - "~>"
17
+ - - ~>
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: 3.0.0
20
20
  type: :development
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - "~>"
24
+ - - ~>
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: 3.0.0
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: rspec-its
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ">="
31
+ - - ! '>='
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '0'
34
34
  type: :development
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ">="
38
+ - - ! '>='
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '0'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: rake
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ">="
45
+ - - ! '>='
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '0'
48
48
  type: :development
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ">="
52
+ - - ! '>='
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '0'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: simplecov
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ">="
59
+ - - ! '>='
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '0'
62
62
  type: :development
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ">="
66
+ - - ! '>='
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '0'
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
@@ -84,14 +84,14 @@ dependencies:
84
84
  name: coveralls
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
86
  requirements:
87
- - - ">="
87
+ - - ! '>='
88
88
  - !ruby/object:Gem::Version
89
89
  version: '0'
90
90
  type: :development
91
91
  prerelease: false
92
92
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
93
  requirements:
94
- - - ">="
94
+ - - ! '>='
95
95
  - !ruby/object:Gem::Version
96
96
  version: '0'
97
97
  description: deploy tool abstraction for clients
@@ -101,10 +101,10 @@ executables:
101
101
  extensions: []
102
102
  extra_rdoc_files: []
103
103
  files:
104
- - ".coveralls.yml"
105
- - ".gitignore"
106
- - ".rspec"
107
- - ".travis.yml"
104
+ - .coveralls.yml
105
+ - .gitignore
106
+ - .rspec
107
+ - .travis.yml
108
108
  - Gemfile
109
109
  - LICENSE
110
110
  - README.md
@@ -215,60 +215,18 @@ require_paths:
215
215
  - lib
216
216
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
217
217
  requirements:
218
- - - ">="
218
+ - - ! '>='
219
219
  - !ruby/object:Gem::Version
220
220
  version: 1.9.3
221
221
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
222
222
  requirements:
223
- - - ">="
223
+ - - ! '>'
224
224
  - !ruby/object:Gem::Version
225
- version: '0'
225
+ version: 1.3.1
226
226
  requirements: []
227
227
  rubyforge_project:
228
- rubygems_version: 2.4.3
228
+ rubygems_version: 2.4.5
229
229
  signing_key:
230
230
  specification_version: 4
231
231
  summary: deploy tool
232
- test_files:
233
- - spec/cli_spec.rb
234
- - spec/provider/anynines_spec.rb
235
- - spec/provider/appfog_spec.rb
236
- - spec/provider/atlas_spec.rb
237
- - spec/provider/bintray_spec.rb
238
- - spec/provider/bitballoon_spec.rb
239
- - spec/provider/boxfuse_spec.rb
240
- - spec/provider/chef_supermarket_spec.rb
241
- - spec/provider/cloud66_spec.rb
242
- - spec/provider/cloud_files_spec.rb
243
- - spec/provider/cloudcontrol_spec.rb
244
- - spec/provider/cloudfoundry_spec.rb
245
- - spec/provider/code_deploy_spec.rb
246
- - spec/provider/deis_spec.rb
247
- - spec/provider/divshot_spec.rb
248
- - spec/provider/dotcloud_spec.rb
249
- - spec/provider/elastic_beanstalk_spec.rb
250
- - spec/provider/exoscale_spec.rb
251
- - spec/provider/gae_spec.rb
252
- - spec/provider/gcs_spec.rb
253
- - spec/provider/hackage_spec.rb
254
- - spec/provider/heroku_anvil_spec.rb
255
- - spec/provider/heroku_api_spec.rb
256
- - spec/provider/heroku_git_deploy_key_spec.rb
257
- - spec/provider/heroku_git_spec.rb
258
- - spec/provider/lambda_spec.rb
259
- - spec/provider/modulus_spec.rb
260
- - spec/provider/npm_spec.rb
261
- - spec/provider/openshift_spec.rb
262
- - spec/provider/ops_works_spec.rb
263
- - spec/provider/packagecloud_spec.rb
264
- - spec/provider/puppet_forge_spec.rb
265
- - spec/provider/pypi_spec.rb
266
- - spec/provider/releases_spec.rb
267
- - spec/provider/rubygems_spec.rb
268
- - spec/provider/s3_spec.rb
269
- - spec/provider/script_spec.rb
270
- - spec/provider/testfairy_spec.rb
271
- - spec/provider/transifex_spec.rb
272
- - spec/provider_spec.rb
273
- - spec/spec_helper.rb
274
- has_rdoc:
232
+ test_files: []