dpl 1.7.10.travis.673.1 → 1.7.10.travis.674.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZTkyMWJmOTAzNjg0NGJmYzBjYmU0Nzc2YjA0MjUzNzRjY2E4ZjQ0Ng==
4
+ M2I2YTNmN2IxNTIzYWVmNzNhZDVmODkxMjk3OTk2NmZhZTBmMmExMA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- OTIxNTUyZmFlMzUwNzhlNTk5MDMxOTkzZDQ3NmZlM2EwZjE0ODU5Zg==
6
+ YmE4MTJiOTBiYWE5NDhmZTUwYzFhN2ZjNjFiMzFmOGQ1MDVlYzk5OQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NGU4MWY3YTlkMGExOWQ5YjE0NDE2NmIzYjM3NTVhYTE5NWUwYzA5MDY4YzRk
10
- NmQyZDUxMTEyODgwZjVjOTg2NzFhMDNhMDUzMTM5ZjU1NjZhZjI4ZGVkNjUx
11
- YTIwOGQ4MDkyMTRlOTI4ODhkMzhhMjFhODI5MDIwMDhlZmU2OTE=
9
+ YWZhZmRjOTZlNzU3ZjQyNzA4NDdiODU0NmI3MWMyZGRkNzM0OTUyMjIzNWMy
10
+ MWJmM2QxN2E1Y2JiYjViZTA1YmUxMTBmYjBhMjNmODAzMGQ3YzlhNWE1MTA2
11
+ NjJjN2RkODE4OTliMzRkODE4MmJjNzY0ODhkMWEzZWI5NjA0MGM=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YjdlMWJiY2MyODQxZjA1NTMxNDAxODY1NzZmODIzY2QzMTcwZmEzYjU2NGM1
14
- NThkYjljN2ZmZWQwZDdkMDE4ZTFlYzVlZWE1NmQ4YWJhZDk0Njc5YzY3MjM1
15
- NTUzNGRkNGJkNmE1ZTliNjE3MDg2NmFmYzZlMDdhYjJhZDM2ZDg=
13
+ NDY2ODhjMzNkZjY1NzhmOTIxYWFiYTQ3YThhMzVkZWMwNGU0NzNlNTZlYTdh
14
+ MTIxM2UyMjI5N2E5NzVlM2U4Y2M0NDBmZTlkMmYxYjVmOGEyNjg2ODA0M2Qz
15
+ MjE1NjA2NzcwNWFiNDkyYWYwMTNmNzNkYjA5ZGY3NDZiYjIzN2M=
@@ -22,7 +22,7 @@ module DPL
22
22
  @repo = option(:repository)
23
23
  @dist = option(:dist) if options[:dist]
24
24
  @creds = ::Packagecloud::Credentials.new(@username, @token)
25
- log "Logging into https://packagecloud.io with #{@username}:#{@token}"
25
+ log "Logging into https://packagecloud.io with #{@username}:#{@token[-4..-1].rjust(20, '*')}"
26
26
  end
27
27
 
28
28
  def get_distro(query)
@@ -117,6 +117,9 @@ module DPL
117
117
  error "Error #{result.response}"
118
118
  end
119
119
  end
120
+ if packages.empty?
121
+ error "Error: No supported packages found! Perhaps try skip_cleanup: true"
122
+ end
120
123
  end
121
124
 
122
125
  end
@@ -11,7 +11,7 @@ describe DPL::Provider::Packagecloud do
11
11
 
12
12
  describe "#setup_auth" do
13
13
  it 'should get username and token' do
14
- expect(provider).to receive(:log).with("Logging into https://packagecloud.io with joedamato:test_token")
14
+ expect(provider).to receive(:log).with("Logging into https://packagecloud.io with joedamato:****************oken")
15
15
  provider.setup_auth
16
16
  end
17
17
 
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: dpl
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.7.10.travis.673.1
4
+ version: 1.7.10.travis.674.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Konstantin Haase
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2015-01-09 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2015-01-10 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: rspec