decidim-budgets 0.23.1.rc1 → 0.23.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA256:
3
- metadata.gz: e1d1081a020d867e73f7d2766644e5d479bf5262bbc15a251a1cf06b0448f86e
4
- data.tar.gz: f52d8e14ec93564326596c60ca319c1901ad7904f7026e0fada5c441c80556e3
3
+ metadata.gz: 8d8202bc5b020026971f5e5aed7654f2b01492ad20f027fd31dc829301fc5cc8
4
+ data.tar.gz: 7e2694e4acf2474d34f8104ff546718e34e08eb967f645fa936fa3d04662a1bf
5
5
  SHA512:
6
- metadata.gz: 96717473fb6c5361dd3e244d684a72a3504ac252c7063373c43f5d1c0a07a0ce094653c017af65eef4e7e18f6e5d124f648b72b88d4a75a2c987ce228ab0ea52
7
- data.tar.gz: 8c2cabb8b73232e754a13df6cb37d41092384d0d8eb967e0225695c8ff6787cce23619957f86fdef0cf2e81900b6009fdbfbd6e886f4976a6f91db816dbe9dfb
6
+ metadata.gz: 6cac8af76f499fd4aab8aa50b3e9d0b5290210503bb5ba0991f9f010cdacfd2165e5fd8de26f46e9cc268df0d6dccc0597e250128145d0f8b83efeb6f32b9f0e
7
+ data.tar.gz: fad58039edad5afc0c28ff1ef16c3cfa35651d241952a5c6eac87c174c0ce6c4fcac8a491bf2d2d920d76a1f295dea9bd57964bcab612e80d3b50eac99c37645
@@ -1,11 +1,19 @@
1
1
  sv:
2
2
  activemodel:
3
3
  attributes:
4
+ budget:
5
+ decidim_scope_id: Omfång
6
+ description: Beskrivning
7
+ title: Titel
8
+ total_budget: Total budget
9
+ weight: Vikt
4
10
  project:
11
+ budget_amount: Belopp
5
12
  decidim_category_id: Kategori
6
13
  decidim_scope_id: Omfång
7
14
  description: Beskrivning
8
15
  proposal_ids: Relaterade förslag
16
+ selected: Valda för genomförande
9
17
  title: Titel
10
18
  activerecord:
11
19
  models:
@@ -97,10 +105,14 @@ sv:
97
105
  cancel_order:
98
106
  more_than_one: dra tillbaka din röst på %{name} och börja om
99
107
  only_one: dra tillbaka din röst och börja om.
108
+ finished_message: Du har avslutat omröstningen. Tack för ditt deltagande!
100
109
  highlighted_cta: Rösta på %{name}
101
110
  if_change_opinion: Om du ångrar dig kan du
102
111
  my_budgets: Mina budgetar
103
112
  voted_on: Du har röstat på %{links}
113
+ limit_announcement:
114
+ cant_vote: Du kan inte rösta på denna budget. <a href="%{landing_path}">Pröva en annan budget</a>.
115
+ limit_reached: Du har aktiva röster i %{links}. För att rösta måste du <a href="%{landing_path}">ta bort din röst och börja om</a>.
104
116
  models:
105
117
  budget:
106
118
  fields:
@@ -118,6 +130,7 @@ sv:
118
130
  voted_on_space_with_scope: Du har röstat på budgeten %{budget_name} i deltagarutrymmet %{space_name} för %{scope_name} (%{scope_type}).
119
131
  projects:
120
132
  budget_confirm:
133
+ are_you_sure: Om du ändrar dig kan du ändra rösten senare.
121
134
  cancel: Avbryt
122
135
  confirm: Bekräfta
123
136
  description: De projekt där du har valt att delta i budgeten.
@@ -206,16 +219,24 @@ sv:
206
219
  more_information_modal: Fönster "Mer information"
207
220
  projects_per_page: Projekt per sida
208
221
  resources_permissions_enabled: Åtgärdsbehörigheter kan ställas in för varje möte
222
+ scope_id: Omfång
223
+ scopes_enabled: Omfång aktiverade
224
+ title: Titel
209
225
  total_budget: Total budget
210
226
  vote_minimum_budget_projects_number: Minsta antal projekt att rösta om
211
227
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Aktivera regel: Minsta antal projekt att rösta om'
212
228
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Aktivera regel: Lägsta procentandel av budget'
213
229
  vote_threshold_percent: Tröskel för röster i procent
214
230
  workflow: Arbetsflöde
231
+ workflow_choices:
232
+ all: 'Rösta på alla: gör det möjligt för deltagare att rösta på alla budgetar.'
233
+ one: 'Rösta på en: gör det möjligt för deltagare att rösta på valfri budget, men bara på en.'
215
234
  step:
216
235
  announcement: Meddelande
217
236
  comments_blocked: Kommentarer blockerade
237
+ highlighted_heading: Framhävd rubrik
218
238
  landing_page_content: Budgetarnas landningssida
239
+ list_heading: Listans rubrik
219
240
  more_information_modal: Fönster "Mer information"
220
241
  show_votes: Visa röster
221
242
  title: Titel
@@ -4,7 +4,7 @@ module Decidim
4
4
  # This holds the decidim-budgets version.
5
5
  module Budgets
6
6
  def self.version
7
- "0.23.1.rc1"
7
+ "0.23.1"
8
8
  end
9
9
  end
10
10
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: decidim-budgets
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.23.1.rc1
4
+ version: 0.23.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Josep Jaume Rey Peroy
@@ -10,7 +10,7 @@ authors:
10
10
  autorequire:
11
11
  bindir: bin
12
12
  cert_chain: []
13
- date: 2020-11-06 00:00:00.000000000 Z
13
+ date: 2020-11-12 00:00:00.000000000 Z
14
14
  dependencies:
15
15
  - !ruby/object:Gem::Dependency
16
16
  name: decidim-comments
@@ -18,28 +18,28 @@ dependencies:
18
18
  requirements:
19
19
  - - '='
20
20
  - !ruby/object:Gem::Version
21
- version: 0.23.1.rc1
21
+ version: 0.23.1
22
22
  type: :runtime
23
23
  prerelease: false
24
24
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
25
25
  requirements:
26
26
  - - '='
27
27
  - !ruby/object:Gem::Version
28
- version: 0.23.1.rc1
28
+ version: 0.23.1
29
29
  - !ruby/object:Gem::Dependency
30
30
  name: decidim-core
31
31
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
32
32
  requirements:
33
33
  - - '='
34
34
  - !ruby/object:Gem::Version
35
- version: 0.23.1.rc1
35
+ version: 0.23.1
36
36
  type: :runtime
37
37
  prerelease: false
38
38
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
39
39
  requirements:
40
40
  - - '='
41
41
  - !ruby/object:Gem::Version
42
- version: 0.23.1.rc1
42
+ version: 0.23.1
43
43
  - !ruby/object:Gem::Dependency
44
44
  name: kaminari
45
45
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -80,42 +80,42 @@ dependencies:
80
80
  requirements:
81
81
  - - '='
82
82
  - !ruby/object:Gem::Version
83
- version: 0.23.1.rc1
83
+ version: 0.23.1
84
84
  type: :development
85
85
  prerelease: false
86
86
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
87
87
  requirements:
88
88
  - - '='
89
89
  - !ruby/object:Gem::Version
90
- version: 0.23.1.rc1
90
+ version: 0.23.1
91
91
  - !ruby/object:Gem::Dependency
92
92
  name: decidim-dev
93
93
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
94
94
  requirements:
95
95
  - - '='
96
96
  - !ruby/object:Gem::Version
97
- version: 0.23.1.rc1
97
+ version: 0.23.1
98
98
  type: :development
99
99
  prerelease: false
100
100
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
101
101
  requirements:
102
102
  - - '='
103
103
  - !ruby/object:Gem::Version
104
- version: 0.23.1.rc1
104
+ version: 0.23.1
105
105
  - !ruby/object:Gem::Dependency
106
106
  name: decidim-proposals
107
107
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
108
108
  requirements:
109
109
  - - '='
110
110
  - !ruby/object:Gem::Version
111
- version: 0.23.1.rc1
111
+ version: 0.23.1
112
112
  type: :development
113
113
  prerelease: false
114
114
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
115
115
  requirements:
116
116
  - - '='
117
117
  - !ruby/object:Gem::Version
118
- version: 0.23.1.rc1
118
+ version: 0.23.1
119
119
  description: A budgets component for decidim's participatory spaces.
120
120
  email:
121
121
  - josepjaume@gmail.com
@@ -358,9 +358,9 @@ required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
358
358
  version: '2.6'
359
359
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
360
360
  requirements:
361
- - - ">"
361
+ - - ">="
362
362
  - !ruby/object:Gem::Version
363
- version: 1.3.1
363
+ version: '0'
364
364
  requirements: []
365
365
  rubygems_version: 3.0.3
366
366
  signing_key: